สินเชื่อ ลดโลกร้อน Decarbonize Loan (ปี2566) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม

17/11/2023
By: AdminT-goodtech
สินเชื่อ ลดโลกร้อน Decarbonize Loan (ปี2566)
สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม

      SME D Bank ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม รับหน้าที่หน่วยร่วมดำเนินโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)

      ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,500 ล้านบาท
สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท

     นำไปยกระดับปรับเปลี่ยนธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพาเติบโตอย่างยั่งยืน 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
สามารถลงทะเบียนข้อมูลสถานประกอบการได้ที่  https://i.industry.go.th/
ยื่นขอสินเชื่อได้ที่  www.thaismefund.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ

Counter: 630