เกี่ยวกับ T-GoodTech

T-GoodTech (Thai Good Technology) เป็นช่องทางหนึ่งในการจับคู่ธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการไทย
กับผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีความร่วมมือกับ องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เพื่อผลักดัน SMEs ไทย ให้เข้าสู่แพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในการจับคู่ธุรกิจ J-GoodTech และสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาลูกค้า และจับคู่ธุรกิจต่อไป

T-Goodtech

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

CEO BUSINESS MEETING EVENT (CEO Network Enhancing Project) FOR ECO TECH

01/05/2024

วีดิโอบันทึกการสัมมนา เชื่อมโยงธุรกิจ พิชิตตลาดญี่ปุ่น 28 มี.ค 2567

01/04/2024

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ "ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“

27/03/2024

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ

27/03/2024

ค้นหาบริษัท / ธุรกิจ

บริษัทที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

Department of Industrial Promotion (DIP)

บริษัท เคียววา มารุบุน (ไทยแลนด์) จำกัด

Shinohara Electric Co.,LTD

บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

K.P. & D 2016 Part., Ltd.

บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด

บริษัท ไอ.เอ็น.พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท โตโยบิสสิเนสโซลูชั่นส์ประเทศไทย จำกัด

Articles

ดูทั้งหมด

การใช้ AI ในการแก้ปัญหาสังคม

17/04/2024

แนวคิดในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา ไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมเอกชนและรัฐบาลทั่วโลก ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของ AI ซึ่งเราจะได้เห็นความคาดหวังที่สูงขึ้นในด้านการใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเร่งการดำเนินงานในหลายด้าน

อ่านต่อ

กระบวนการนวัตกรรม: การสร้างสรรค์ไปสู่ความสำเร็จ (Innovation Process)

17/04/2024

Innovation Process เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตขององค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด Innovation Process ช่วยให้องค์กรเป็นผู้นำในตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บทความนี้จะอธิบายกระบวนการนวัตกรรมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการนำไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง โดยเน้น การอธิบายขั้นตอนและตัวอย่างเชิงลึก เพื่อให้ความเข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรม

นวัตกรรมในธุรกิจ (Business Innovation)

17/04/2024

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจต้องการการปรับตัวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะอยู่รอดในตลาดที่แข็งแกร่งและท้าทาย ในบทความนี้จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับนวัตกรรมในธุรกิจ โดยการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและการนำไปใช้ในสถานการณ์ธุรกิจ และการวิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จของนวัตกรรมในธุรกิจ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

17/04/2024

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม การสื่อสาร การทำงาน หรือการใช้ชีวิตร่วมกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ในบทความนี้จะสำรวจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการนำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลสถิติ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กระทู้

ดูทั้งหมด

รับจ้างประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิคก์ทุกชนิด

สร้างโดย วีรภัทร ศิริโภคารัตนา | 03/05/2024

ต้องการผู้ร่วมทุน (VC)

สร้างโดย ธีรเมศร์ คณาพงษ์พุฒิเมศ | 21/12/2021

Looking for partners oversea

สร้างโดย ชลกาญจน์ ศิริกลการ | 10/11/2021

Benefits of electrolytes

สร้างโดย สิทธิรัตน์ เลขาภิสิทธิ์ | 29/09/2021

ต้องการหาตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในสิงคโปร์

สร้างโดย นายสราวุธ ชุโนทัยสวัสดิ์ | 09/09/2021

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด
Q บริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ไหม

A

สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกภาคอุตสาหกรรม

Q เป็นสมาชิกเว็บไซต์ T-GoodTech จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

A
  1. ค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online
  2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ
  3. ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 17,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว
  5. กิจกรรมงานสัมมนา และงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
Q ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล/รายละเอียดผ่านช่องทางไหน

A
  1. ผ่านทาง www.tgoodtech.com
  2. ผ่าน Facebook https://www.facebook.com/TGoodTech/
  3. ผ่าน Line @hmn6987v
  4. ผ่าน E-mail: dip.tgoodtech@gmail.com
Q บริษัทจำเป็นต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามมาตรฐานบังคับหรือไม่

A

เฉพาะกรณีเป็นบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรม/บริการที่ต้องมีมาตรฐานบังคับ จะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามมาตรฐานบังคับ

Q บริษัทจำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กหรือไม่ เป็นภาษาอะไร

A

จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ