ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

28/02/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center
trading web 1 ja

trading web 2

trading web 3

Counter: 160

Articles About this

ธุรกิจส่งออก เปลี่ยนมดให้เป็นช้าง

15/07/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

Blockchain เปลี่ยนโลกธุรกิจ พลิกโฉมนวัตกรรมสู่อนาคต

02/07/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

Ocean Marketing Strategy

15/06/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center