กิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก

10/03/2020

สมัครด่วน รับแค่ 80 กิจการเท่านั้น ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิก่อน เต็มแล้วเต็มเลย ไม่รับเพิ่ม!!! 
การผนึกกำลังกันของ 3 พันธมิตรหน่วยงานชั้นนำ กสอ. x SCB x มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมจรวด 3 ขั้น ผลักดัน SMEs ไทยในภาคการผลิต ไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0
เสริมศักยภาพการผลิตด้วยระบบดิจิทัล IOT พร้อมเซ็นเซอร์ จากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอด การดำเนินกิจกรรม
การันตี ผลิตภาพเพิ่มขึ้น* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพื่อเสริมแกร่ง SMEs ไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
พิเศษ !!! ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับข้อเสนอดี ๆ จาก SCB อีกด้วย

สมัครเลย!!! http://bit.ly/2HE0050 email turocket2019@gmail.com
ติดต่อสอบถาม คุณอรนภา 063-649-4358

*ผลิตภาพเพิ่มขึ้น คือ ลดของเสีย/ลดต้นทุนการผลิต/ มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้วิสาหกิจนำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยระบบดิจิทัล
 • วิสาหกิจมีทางเลือกในการนำระบบ อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้
 • ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาสายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดใหญ่
 2. มีแนวคิดเพิ่มศักยภาพการเพิ่มผลิตภาพจากระบบ Visualize และ /หรือระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. มีแนวคิดในการใช้ระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) หรือระบบตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน (visualize Craftsmanship)
 4. มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติแบบ LASI (Lean Automation System Integrator)
 5. สถานที่ตั้งสถานประกอบการ ทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 • ลดของเสีย
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น

poster หมดเขต 15-3-63 SCB

Counter: 1106