บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด

บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด - โรงงานผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ประเภท กระดาษลูกฟูก เช่น กล่อง แผ่นกันกระแทก เพื่อใช้เป็นหีบห่อ ป้องกันการเสียหาย อันอาจเกิดกับสินค้าขณะขนส่ง และ เพื่อความสวยงาม

บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 เลขที่จดทะเบียน 0105542069982 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

บริษัทเราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์และกล่องประเภท กระดาษลูกฟูก เช่น กล่อง แผ่นกันกระแทก เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหีบห่อ ป้องกันการเสียหาย อันอาจเกิดกับสินค้าขณะขนส่ง และ เพื่อความสวยงาม

ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ผลิตงานพิมพ์ และ การบริการหลังการขายมาเป็นเวลานาน มีแนวคิดในการดำเนินการให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มียอดจำหน่ายภายในประเทศ 95% และส่งออกต่างประเทศอีก 5% โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทผลิตอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์และบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นSupporting Industries ของหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน

ผู้บริหารได้พัฒนาให้บริษัทมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นในด้านการออกแบบ ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง การส่งมอบสินค้าตรงเวลา ราคาเหมาะสม การให้บริการและร่วมมือในการแก้ปัญหาของบริษัทลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า จึงส่งผลให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาระบบของการบริหารคุณภาพสินค้าและบริการโดยการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการผลิตทุกขั้นตอน จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

จุดขาย (1) : โรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และกล่อง ประเภทกระดาษลูกฟูก ที่ได้รับมาตรฐานทางด้านการผลิต. ISO 9001 : 2015

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และกล่อง ประเภทกระดาษลูกฟูก

ทางบริษัทจะคัดเลือกจากมาตรฐานกระดาษลูกฟูก ที่ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกทำการผลิต กำหนดชนิดของกระดาษและชนิดของลอนของลูกฟูก เพื่อทำการผลิตตามความต้องการใช้งานของลูกค้า

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบหลัก(กระดาษ) ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งจะตรวจตั้งแต่สเปคของเนื้อกระดาษ จำนวนชั้นของกระดาษ ลักษณะลอนที่ทำและขนาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105542069982
ชื่อบริษัท บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ http://www.vpkunited.com
จำนวนพนักงาน 75 (เต็มเวลา: 75)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 1999
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 02-181-1092-3
ที่อยู่ 14 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สาขาอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging)
ชื่อผู้ประสานงาน น.ส. พัชริกา ธรรมกรณ์

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี