บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด

เป็นผู้พัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศและให้บริการบำรุงรักษา ภายใต้คุณภาพที่ว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด มีเป้าหมายในการนำเสนอระบบงาน และการดำเนินงาน รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ระบบเพื่อการจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูล และระบบบริหารจัดการความรู้ โดยบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของตลาด และง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

จุดขาย (1) : บริษัทรับพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Software จากต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการในการ implement ระบบ

ข้อมูลสาธารณะ

(1) • รับดูแล ปรึกษา และพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
(2) • ระบบบริหารจัดการข้อมูลบัตรอิเล็กโทรนิคส์ ( Card Management System) จากบริษัท Yalamanchili
• ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล – Sybase และ Oracle database
• ระบบการบูรณาการข้อมูล - Oracle Data Integrator, Oracle GoldenGate, และ Oracle Data Quality products family
(3)

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105554066142
ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด
เว็บไซต์ http://www.sense-infotech.com
จำนวนพนักงาน 37
วันที่ก่อตั้ง 2011
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 025828273
ที่อยู่ 99/24 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 11 อี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อุตสาหกรรม Computer programming, consultancy and related activities
ตัวแทน สุริยนต์ เทศศิริ

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี