ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป / P S M PLASITECH GROUP

P S M Plasitech Group : ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเม็ดพลาสติก Compound ตามสเปคของลูกค้า (Customized order) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

P S M Plasitech Group เราเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก compound ภายใต้ Brand Un-Virgin™ ซึ่งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก compound ของทางเรานั้น มี 4 ชนิด ด้วยกันคือ

1. PP (Polypropylene)
2. PE (Polyethylene)
3. PS (Polystyrene)
4. ABS (Acrylonitride Butadiene Styrene)

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตเม็ดพลาสติก compound เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก compound ให้มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติ ที่คงที่สม่ำเสมอ ทั้งในล๊อตเดียวกัน รวมถึงในแต่ละล๊อตการผลิต เราจึงได้ก่อตั้ง RE-Plas Laboratory ขึ้น เพื่อทำการควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติ ของเม็ดพลาสติก compound ให้ได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ

ในการดำเนินธุรกิจ ของทาง P S M Plasitech นั้น เรามีพันธะสัญญา ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเรามีการคำนึงถึง การพัฒนาใน 3 ด้าน คือ

1. ด้านธุรกิจหลักขององค์กร
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านสังคม

ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจของ ทาง P S M Plasitech มีการเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และตัวธุรกิจ ต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

จุดขาย (1) : เม็ดพลาสติก compound ที่มีคุณภาพคงที่ในทุกรอบการผลิต

ข้อมูลทั่วไป

เรามีห้องแลปที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบพลาสติกที่ใช้ในการผลิต (pre-production test) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการและนำมาใช้ในการผลิต ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก compound ที่มีคุณภาพตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากคุณสมบัติที่คงที่ของเม็ดพลาสติก compound ในแต่ละรอบการผลิตแล้ว ทางเรายังคำนึงถึงความต่อเนี่องของผลิตภัณฑ์ (Product continuity) ซึ่งสามารถผลิตและจัดส่งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในส่วนของการขาดแคลนวัตถุดิบ (Shortage)

เราเป็นผู้ประกอบการผลิตเม็ดพลาสติก compound รายแรกของประเทศไทย ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน (Carbon footprint) ของเม็ดพลาสติก compound ชนิด Polypropylene กับทาง องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก องค์กรมหาชน (อบก)

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0123554008744
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป / P S M PLASITECH GROUP
ชื่อเว็บไซต์ http://www.psmplasitech.com
จำนวนพนักงาน 20 (เต็มเวลา: 20)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2008
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ +66891151256
ที่อยู่ 8 ซอยทรายทอง 17 ตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
สาขาอุตสาหกรรม เหล็กและพลาสติก (Iron, Steel and Plastics)
ชื่อผู้ประสานงาน นาย ฐิติพันธ์ วาณิชธนศรี

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี