ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ "ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“

27/03/2024
By: AdmimT-gooddtech
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ
"ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“

เพิ่มคุณค่าการสื่อสารในองค์กรอย่างไรให้...คนเวิร์ค ทีมเวิร์ค งานเวิร์ค

  • เข้าใจธรรมชาติ ปัจเจบุคคล และการทำงานเป็นทีม
  • ความหมาย องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการในการสื่อสาร
  • พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
  • ประเมินสไตล์การสื่อสารแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
  • สร้างทีมให้เวิร์คด้วย 4 องค์ประกอบของทีมงานทรงประสิทธิภาพ
  • Mission: คนเวิร์ค...ทีมเวิร์ค...งานเวิร์ค
พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำปัญหาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว

 โดยอ.ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

  • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ พนักงาน บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจ


 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ( DIPROM BSC) อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครฟรี!!!

รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2567

สนใจสมัครได้ที่นี้คลิก https://www.enablesurvey.com/r/Communication

หมายเหตุ :
1.การสมัครจะต้องเป็นสมาชิกระบบบริการดีพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
2.ให้สิทธิ์สมัครได้กิจการละ 1 ท่านเท่านั้น
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2567 ผ่านทางE-mail (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์
063-3733688
นางสาวอินทิรา ยอดสาลี
02-4306879 ต่อ 1919
Call center 1358

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 635