แสดงผลการค้นหา

เครื่องพิมพ์สามมิติ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ชิ้นงานต้นแบบ , เส้นพลาสติก, สแกนสามมิติ, เครื่องปริ้นท์ดิน PLA, 3Dprinter, FDM , DLP , LDM , 3Dscan

ธุรกิจหลักของเราคือ เครื่องจักรสำหรับงานแปรรูปโลหะแผ่นและท่อโลหะ ประกอบด้วย เครื่องตัดเลเซอร์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (Laser Cutting Machine) เครื่องพับ (Bending Machine) เครื่องพันชิ่ง (Punching Machine) เครื่องเชื่อมแบบ 3 มิติ (Laser Welding) เครื่องสร้างสัญลักษณ์ (Laser Marking)
Showing 1-2 of 2 results.

ไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน