ข่าวสาร งานจับคู่ธุรกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

02/12/2019
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
คณะตัวแทน 8 บริษัทจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SME Support Japan ประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม CEO Business Meeting Event in New Value Creation Exhibition 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) โดยตัวแทนทั้ง 8 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือก เป็นบริษัทซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการขนส่ง และด้านสิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์พลังงาน การรีไซเคิล และพลังงานหมุนเวียน) ได้เจรจาเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับตัวแทนจากบริษัทต่างๆในประเทศญี่ปุ่น

งานจับคู่เดือน 28 พ.ย. 63-01

S__22134796

S__22134797

Counter: 159