ข่าวสาร งานจับคู่ธุรกิจ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

16/10/2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำวิสาหกิจไทยจำนวน 5 กิจการ เข้าร่วมงาน CEO business meeting and Seminar for innovative technology วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ Bellesalle Onarimon Tower โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดย SMRJ Japan นอกจากนี้ยังมีวิสาหกิจจากประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินเดีย เข้าร่วมงานด้วย
ข่าวลงเว็บงานจับคู่เดือน ต.ค. 62-01

Counter: 566