ประกาศผลการคัดเลือกงาน Business Matching เดือนพฤศจิกายน

01/10/2019
ประกาศผล 3-01
ประกาศผลการคัดเลือกงาน Business Matching เดือนพฤศจิกายน มีทั้งหมด 8 บริษัท
1)A.P. Recycle Industrial Co.,Ltd.
2)ENGINEERING PLASTIC CO.,LTD.
3)Jitarom Asset Company Limited
4)THAI ENERGY CONSERVATION CO., LTD.
5)Great Foam Products Co., Ltd
6)Technogreen Co.,Ltd
7)Sri Thai Thana Auto Parts.,Ltd
8)Bioway Co.,Ltd.
หมายเหตุ SMRJ จะเป็นผู้ติดต่อกลับทางเมล์ของผู้ประกอบการตามใบสมัคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
02 202 4591, 02 202 4529

Counter: 659