SAINOKUNI Business Arena 2019

15/01/2019
SAINOKUNI Business Arena 2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) โดยแพลทฟอร์ม T-GoodTech ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและแสดงสินค้า SAINOKUNI Business Arena 2019 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ SAITAMA SUPER ARENA จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
Products: Precision Instruments, Electrical and Electronic Equipment, General Machinery, Medical and Welfare Device, Optical Equipment and Others.
IT Solution: Information Processing, Telecommunication, Information system and IOT/AI.
Processing Technology/ Parts: Casting, Die Cast, Forging, Press, Sheet Metal, Canning, Thermal Treatment, Assembly and etc.
Energy / Green Energy: Environment-Conscious Products, Technologies and Service, Eco-House (Preventing Pollution, Waste Treatment, Recycling, Saving Energy, Water-Purification Facilities)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ได้หาคู่ค้าทางธุรกิจในงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
2.ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์/สินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดในต่างประเทศ
3.เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จากบริษัทชั้นนำหลากอุตสาหกรรม
4.ไม่เสียค่าใช้จ่ายการเช่าบูธและแสดงสินค้า

***หมดเขตการรับสมัครวันที่ 17 มกราคม 2562***
***ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และค่าที่พัก***


ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน
สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยสแกน QR Code หรือ link https://bit.ly/2Fk553n หรือโหลดใบสมัคร พร้อมใบประชาสัมพันธ์ออกบูธและรายละเอียดบูธการแสดงสินค้า ได้ที่ https://bit.ly/2VI1CQZ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาวิณี / คุณถิติวรรณ์
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-202-4592, อีเมลล์ [email protected]

Counter: 516