หลักสูตรอบรม ไม่มีความรู้ด้านบัญชีก็ทำได้ บัญชีอย่างง่ายเพื่อกิจการ

09/02/2023
By: Admin t-goodtech
หลักสูตรอบรม ไม่มีความรู้ด้านบัญชีก็ทำได้ บัญชีอย่างง่ายเพื่อกิจการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการบันทึกรับจ่ายอย่างเป็นระบบ ทำเป็น เห็นกำไร
พร้อมรับสิทธิ์พิเศษฟรี "Coaching" แบบExclusive ภายหลังการอบรม เครื่องมือบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ เพื่อการวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินธุรกิจ โดย DIPROM BSC พร้อมฝึกการใช้งาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ฟรี!!! ไม่มีค่าใข้จ่าย 

รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2566

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี้คลิก https://www.enablesurvey.com/r/account

ให้สิทธิ์กิจการ/บริษัทละ 1 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ :
1.การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อต้องเป็นสมาชิกi-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางE-mail ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์
0633733688
นางสาววรัญญา เพ็ชรนิล
02-4306879 ต่อ 1919
Call center 1358 กด 0

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 1254