การอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการประยุกต์ใช้ Software โปรแกรมบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ"

22/01/2020
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจการใช้ซอฟแวร์การทำบัญชีหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยใช้อยู่ โปรแกรมตัวไหนดี ตัวไหนเด็ด ตัวไหนโดน
พลาดไม่ได้กับ

การอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการประยุกต์ใช้ Software โปรแกรมบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ"อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ใช้เวลาฝึกอบรม 2 วัน
วันที่ 21-22 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
FREE! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh85SnggFpF8r549x4nZX6NXooYnUEBBECsjQ2LaZXFkPdNA/viewform?fbclid=IwAR2znxTuhhsmXKiZvBn0pEJWPrGArB7OwotPqnELNa7CaA5r725LXP4QSJw

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณ ชนกนันท์ 087 8044 698
ดำเนินการจัดโดย : กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นครปฐม-1

Counter: 285