กิจกรรมเพื่อนำเสนอผลสำเร็จ (Success Case) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง กิจกรรมแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมไทยเพื่อไปสู่ Industry 4.0 (Automation for Industry 4.0)

18/12/2019
success case 3 rocket พระนครเหนือ-01


กำหนดการ16ธค2562

Counter: 350