งานจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (CEO Network Enhancing Project : CEO Business Meeting Event within our annual “New Value Creation Exhibition”)

15/09/2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

(CEO Network Enhancing Project : CEO Business Meeting Event within our annual “New Value Creation Exhibition”)

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนจำกัด 15 รายเท่านั้น ฟรี

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

- ค่าที่พัก

- ค่าเดินทางในญี่ปุ่น

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภายใน 23 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น !!!

Click : https://bit.ly/2NbVxfE (หรืสแกน QR Code)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอรุณธิตา  สุจริตจิตร

[email protected]

นายธนัฐ  ลีลาอนันตวงษ์

นายแววพงศ์  แววฉิมพลี

[email protected]

02-202-4591

 88160

Counter: 633