ขอเชิญเข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (CEO Network Enhancing Project : CEO Business Meeting Event within our annual “New Value Creation Exhibition”)

28/06/2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (CEO Network Enhancing Project : CEO Business Meeting Event within our annual “New Value Creation Exhibition”)

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนจำกัด 15 รายเท่านั้น ฟรี
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าที่พัก
- ค่าเดินทางในญี่ปุ่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภายใน 23 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น !!!

Click : https://bit.ly/2NbVxfE (หรืสแกน QR Code)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย 
0891209755 
[email protected]

นายแววพงศ์ แววฉิมพลี 
02-2024591 

นายธนัฐ ลีลาอนันตวงษ์ 
02-2024591 

141406

Counter: 568