บริษัท เอเชียคลีนอินดัสเตรียลพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรม
ใน Eastern Economic Corridor (EEC) Thailand.

บริษัท เอเซียคลีนอินดัสเทรียลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ACIP) ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยดร. วีรชัย ทรงเมตตา ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่ม บริษัท ทรงเมตตา ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1.8 พันล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมสะอาดบนเครือข่ายทางหลวงเอเชีย

ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การประกาศใช้พ. ร. บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถือเป็นโอกาสสำคัญของแนวคิด 'นิคมอุตสาหกรรมเอเชียคลีนชลบุรี' เพื่อให้พื้นที่พัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสะอาดตามวิสัยทัศน์ของดร. วีรชัยทรงเมตตา ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มทรงเมตตาและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เกี่ยวกับแนวคิดของนิคมอุตสาหกรรม 4.0 บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดขาย (1) : เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สะอาด

ข้อมูลทั่วไป

การสร้างเมืองอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สะอาด

ความมั่นคงของน้ำความมั่นคงและความยั่งยืน

ความมั่นคงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในราคาที่แข่งขันได้

ภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105551090531
ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียคลีนอินดัสเตรียลพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.acip.co.th
จำนวนพนักงาน 20 (เต็มเวลา: 20)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2008
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 084 439 5295
ที่อยู่ 1 ซอยเจริญรัถ19 ถนนเจริญรัถ เขตคลองสาน 10600
สาขาอุตสาหกรรม พัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial land development)
ชื่อผู้ประสานงาน นาง อังคณา ปุณณภุม

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี