บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด

"เครื่องเทศแท้คู่ครัวคุณ"
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องเทศและสมุนไพรอบแห้ง

เราคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเพื่อใช้ในการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนการผลิต และนอกจากนี้ เรามีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งในปี 2556 ได้แปรสภาพกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

จุดขาย (1) : พันธกิจ

ข้อมูลทั่วไป

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาองค์กร บุคลากร และระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผนึกกำลัง ส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ

เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์แก่สังคม

ภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0505556002229
ชื่อบริษัท บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.siriruangampai.com, facebook: siriruang ampai, instagram: siriruang ampai
จำนวนพนักงาน 48 (เต็มเวลา: 48)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2556
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 053484552
ที่อยู่ 8 หมู่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สาขาอุตสาหกรรม อาหาร และยา (Production of Food products and Pharmaceutical)
ชื่อผู้ประสานงาน นาง อำไพ ศิริอนันต์

คำสำหรับการค้นหา