บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

บริษัทอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Software House สาขา AI, Machine Learn, BI, และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ สาขา การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ, การวิเคราะห์และพยากรณ์ด้านการเงินขั้นสูง

INTERFINN มีพันธมิตรที่สำคัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญๆ เช่น การประปานครหลวง, บริษัท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, สำนักงาน คปภ, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

จุดขาย (1) : INTERFINN เป็นบริษัท Software House and Business Consulatant

ข้อมูลทั่วไป

1. ระบบการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานโรงงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย

2. ระบบการเฝ้าดูและการตรวจพฤติกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในโรงงาน

3. ระบบวางแผนธุรกิจและการพยากรณ์การเงินในอนาคต
3.1 ระบบวางแผนทางธุรกิจสำหรับการลงทุนในอนาคต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับระบบ ERP ได้ทุกยี่ห้อ

ภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105539076361
ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ http://www.interfinn.com
จำนวนพนักงาน 8 (เต็มเวลา: 8)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 1996
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 0815881532
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55 ลาดพร้าว 85 ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กทม.10310
สาขาอุตสาหกรรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software and Computer Hardware)
ชื่อผู้ประสานงาน นาย เอกกมล เอี่ยมศรี

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี