บริษัท จี พลาสติก จำกัด / G Plastic CO.,LTD

บริษัท จี พลาสติก จำกัด เป็นผู้ผลิตถาดพลาสติกใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และ บรรจุภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย Cross Flow Media สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท จี พลาสติก จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน5,000,000 ล้านบาท โดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภท “การขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนและสุญญากาศ (Vacuum Thermo forming plastic products)” รับผลิตงานตามคำสั่งลูกค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าหลักคือ
- ผลิตภัณฑ์ถาดพลาสติก(Plastic Tray)ที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมยานยนต์,อุสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปแบบพับสไลด์ (Slide Pack) สำหรับงาน Packaging ที่ต้องการโชว์สินค้า
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปแบบฝาประกบ (Clamshell Tray) สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
- ผลิตภัณฑ์ Cross Flow Media Filter, Tube Settler สำหรับอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย, และตกตะกอนน้ำ

โดยถาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถขึ้นรูปได้ในช่วงความหนาของถาดตั้งแต่ 0.15 – 2.0 mm. สามารถใช้พลาสติกได้หลากหลายประเภท เช่น PVC,
A-PET,PP, HIPS ทั้งแบบเป็นสีธรรมชาติ และสีต่างๆรวมทั้ง พลาสติกแบบธรรมดาและแบบที่มีความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic)

จุดขาย (1) : รับผลิตงานขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

ข้อมูลทั่วไป

Plastic Tray, Slide Pack, Camshell Tray , ถาดบรรจุชิ้นงานชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, Cosmetics, ถาดอาหาร ขนม, พลาสติกทรงกระบอก

Cross Flow Media Filter, Tube Settler สำหรับอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย, น้ำดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวความคิดที่จะผลิตสินค้าและการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

รายละเอียดรูปภาพ

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0135547009996
ชื่อบริษัท บริษัท จี พลาสติก จำกัด / G Plastic CO.,LTD
ชื่อเว็บไซต์ https://www.gplastic.net
จำนวนพนักงาน 60 (เต็มเวลา: 60)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2004
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ +6625771914-5
ที่อยู่ 42/11 หมู่ 1 ซอย ทวีทรัพย์ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สาขาอุตสาหกรรม เหล็กและพลาสติก (Iron, Steel and Plastics)
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาว ฐิติชญา ยิ้มละมัย

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี