ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) / Biopanax Development (Thailand) Co.,Ltd.

ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ

ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ และยาสมุนไพรจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรที่เป็นกลุ่มผลิตยาและอาหารเสริม จากทั้งในและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา วิจัยพร้อมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ Centuria และ Ava
จากกระแสการตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับวิหาสกิจชุมชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, ISO, USDA ORGANIC, เกษตรอินทรีย์ 100% เพื่อพัฒนาสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว ,ธัญพืช (ทั้งในและต่างประเทศ), อาหารในกลุ่มซุปเปอร์ฟู้ด, ภายใต้แบรนด์ NUTRIRIS และ RAWFOOD เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

จุดขาย (1) : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลสาธารณะ

(1) ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้รักสุขภาพ ที่คำนึงถึงความปลอดภัย และคุณค่าที่ได้รับจากอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน
(2) สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมพื้้นที่ การเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การบรรจุ จัดเก็บ ขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
(3)

รายละเอียดรูปภาพ

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105547022097
ชื่อบริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) / Biopanax Development (Thailand) Co.,Ltd.
เว็บไซต์ www.biopanax.com
จำนวนพนักงาน 30 (เต็มเวลา: 30)
วันที่ก่อตั้ง
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 093 5753340
ที่อยู่ 9/5 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อุตสาหกรรม Food Processing and Biotechnology อาหารแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ
ตัวแทน คุณ กีระ ดิษยวรรธนะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี

บริษัทที่คล้ายกัน