บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงร้ายในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเติมเต็มความต้องการ

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท มีสำนักงาน และโรงงานการผลิต ตั้งอยู่ที่ 59/2 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KAVARI”, “KAYARI”, “KIRA”, “BUXAWAY” และ “STARPETT”

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญด้านการวิจัย และพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน รวมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการบริหารจัดการควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมายาวนาน มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย จำลองสภาวะอากาศเพื่อทดสอบการเผาไหม้ พร้อมเครื่อง GAS CROMATOGRAPH ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง และแมลงตู้ตรวจสอบประสิทธิภาพทางชีววิทยา ของยุง ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงาน และใช้เก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

จุดขาย (1) : ผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงร้ายในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเติมเต็มความต้องการ และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญดูแล ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน(QA)

บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย จำลองสภาวะอากาศเพื่อทดสอบการเผาไหม้ พร้อมเครื่อง GAS CROMATOGRAPH ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง และแมลงตู้ตรวจสอบประสิทธิภาพทางชีววิทยา ของยุง เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยมาตราฐาน ISO 9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภท Personal Care Product และ Pet Care Product ที่ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายวิจัย และพัฒนาสินค้า ซึ่งทำให้สินค้าของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) และมาตราฐานอุตสหกรรม (มอก.)

ภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105533095721
ชื่อบริษัท บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.sathaporn.co.th
จำนวนพนักงาน 117 (เต็มเวลา: 117)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 1990
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 034119710
ที่อยู่ 59/2 ม.1 ถ.พระราม2 กม.20 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สาขาอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาว ศุภวรรณ สารีบุตร

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี