บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย เชือก ตาข่าย อวน แบรนด์ "ภูเขาไฟ" และ “นกกระเรียนคู่”

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย เชือก ตาข่าย อวน ภายใต้แบรนด์ สินค้า "ภูเขาไฟ" และ “นกกระเรียนคู่” ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ประมง เกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำ ทางด้านการผลิตเชือก ตาข่าย อวน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นเวลามากกว่ากว่า 4 ทศวรรษ ในธุรกิจประมง ทั้งประมงชายฝั่ง และประมงน้ำลึก

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบคุณภาพจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าที่มีจัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาคุณภาพและสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายอตุสาหกรรมมากขึ้น

จุดขาย (1) : บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิต ภายใต้แบรนด์ ภูเขาไฟ นกกระเรียนคู่

ข้อมูลสาธารณะ

(1) เชือก ตาข่าย และอวน ของ ทวิกิจอุตสาหกรรม ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
(2) บริษัทฯ ผลิต ตาข่าย และอวนมีความแข็งแรง คงทน สูง เหมาะกับงานหลากหลาย
(3) บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า ด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐาน

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105519010969
ชื่อบริษัท บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด
เว็บไซต์ www.thaveekij.com
จำนวนพนักงาน 190 (เต็มเวลา: 190)
วันที่ก่อตั้ง 1976
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 022364344, 024258538
ที่อยู่ 41/2 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรม Agriculture, forestry and fishing
ตัวแทน คุณ อภินันท์ พัชรธรรม

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี

บริษัทที่คล้ายกัน