ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหลักษณ์ แปรรูปอาหาร

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0653560001221
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหลักษณ์ แปรรูปอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ https://www.facebook.com/rugsila/
จำนวนพนักงาน 20 (เต็มเวลา: 20)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2017
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 094-8308310
ที่อยู่ 138/1 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
สาขาอุตสาหกรรม อาหาร และยา (Production of Food products and Pharmaceutical)
ชื่อผู้ประสานงาน Representative นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์