หจก.สิงหลักษณ์ แปรรูปอาหาร

ข้อมูลองค์กร

Registration No.
ชื่อบริษัท หจก.สิงหลักษณ์ แปรรูปอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ https://www.facebook.com/rugsila/
จำนวนพนักงาน 20
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2017
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 0948308310
ที่อยู่ 138/1 Village No.3 Bang Krathum Sub-district Bang Krathum District Phitsanulok 65110
สาขาอุตสาหกรรม Food Processing and Biotechnology อาหารแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อผู้ประสานงาน Ms.Silaporn Singhalak