แนวคิด Big Data กับ ธุรกิจ B2B

30/04/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center
Big_data_th_01Big_data_th_02Big_data_th_03

Counter: 225

Articles About this

Logistics ในโลกอนาคต

31/07/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

ธุรกิจส่งออก เปลี่ยนมดให้เป็นช้าง

15/07/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

Blockchain เปลี่ยนโลกธุรกิจ พลิกโฉมนวัตกรรมสู่อนาคต

02/07/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center