แนวคิด Big Data กับ ธุรกิจ B2B

30/04/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center
Big_data_th_01Big_data_th_02Big_data_th_03

Counter: 42

Articles About this

12 ประเทศคู่ค้าของไทย

16/05/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

แนวคิด Big Data กับ ธุรกิจ B2B

30/04/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center

Online Marketing สำคัญกับการจับคู่ทางธุรกิจด้วยหรือ?

17/04/2019
By: Dr. Chalermrat Nakwichian, Special lecturer and committee, CU Learning Innovation Center