(ปิดรับสมัครแล้ว) ประกาศผลผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมงาน CEO Network Enhancing Project

15/02/2020
ประกาศผลผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมงาน CEO Network Enhancing Project
ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่
1. Panicha Corporation Co.,Ltd.
2. Eminence International Limited
3. UNION PIONEER PUBLIC Co.,Ltd.
4. Saintmed Co.,Ltd.
5. C.C.AUTOPART Co.,Ltd.
หมายเหตุ ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อกลับทางเมล์ของผู้ประกอบการตามใบสมัคร
โดยภายในงาน ท่านจะได้เชื่อมโยงและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์จากบริษัทญี่ปุ่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณภัทราพร/คุณเกวลี 02-2024592 ☎

Counter: 295