ข่าวสาร งานจับคู่ธุรกิจ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

03/12/2019
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คณะตัวแทน 8 บริษัทจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SME Support Japan ประจำประเทศไทย เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ New Value Creation Exhibition 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน SME ของประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่า มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้าร่วมออกบูธประมาณ 400 ราย ซึ่งคณะตัวแทนจากประเทศไทยได้ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆของผู้ประกอบการญี่ปุ่น รวมถึงเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดความร่วมือระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

งานจับคู่เดือน 29 พ.ย. 63-01-01

Counter: 288