งานฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "SMEs ขายรุ่ง ยอดพุ่งด้วยกลยุทธ์"

28/12/2018
เจ้าหน้าที่ กพ.กท.กสอ. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ T-Goodtech ในงานฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "SMEs ขายรุ่ง ยอดพุ่งด้วยกลยุทธ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ รร.แกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลรายละเอียดของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเวบไซต์ ระบบฐานข้อมูลการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย SMEs จำนวน 100 ราย

Counter: 34