งาน CEO Network Enhancing Project

23/12/2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SME Support Japan)
ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน CEO Network Enhancing Project

ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 บริษัท

โดยภายในงาน ท่านจะได้เชื่อมโยงและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์จากบริษัทญี่ปุ่น

‼สามารถเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2562
สนใจลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/36AjSAk

หรือติดต่อที่ คุณภัทราพร/คุณเกวลี 02-2024592 ☎

หมายเหตุ: ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ [email protected]

PosterV2_CEO network enhancing Project
1 CEO Business Meeting

2 CEO Business Meeting

3 CEO Business Meeting

Counter: 672