ขอเชิญเข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (CEO Business Meeting Event for Innovation Technology in Japan)

28/06/2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(CEO Business Meeting Event for Innovation Technology in Japan)

ในวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโตเกียวและนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนจำกัด 10 รายเท่านั้น ฟรี
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าที่พัก
- ค่าเดินทางในญี่ปุ่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภายใน 28 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น !!!

Click : https://bit.ly/2XuT6bM (หรืสแกน QR Code)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย
0891209755 
[email protected]

นายแววพงศ์ แววฉิมพลี
02-2024591

นายธนัฐ ลีลาอนันตวงษ์
02-2024591

141405

Counter: 114